Wydruki na folii samoprzylepnej - Promocyjne folie samoprzylepne

Nadruk w technologii HP Latex na foliach polimerycznych oraz monomerycznych. Zastosowanie: dedykowane na płaskie lub lekko zaoblone powierzchnie. Promocyjne, krótkookresowe i średniookresowe aplikacje. Oklejanie tablic, szyldów i reklam wewnętznych oraz zewnętrznych z okresem trwałości od 12 miesięcy do maksymalnie 5 lat w zależności od nasłonecznienia miejsca aplikacji oraz podłoża aplikacji. Okres ekspozycji można zwiększyć stosując dedykowane laminaty rolowe z filtrem UV.


Produkty